Amendament al parlamentarilor PSD privind prețurile medicamentelor. Decizia social-democraților vine în sprijinul a mii de pacienți

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor a adoptat un amendament al PSD la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Conform amendamentului propus de PSD, vor fi exonerate de la plată sumele decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015. Acestea reprezintă diferenţa dintre preţul de referinţă, valabil la data eliberării medicamentelor, şi preţul de vânzare cu amănuntul recalculat.

Diferenţele respective au rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, la preţul de achiziţie sau la un preţ de achiziţie.

Potrivit amendamentului admis de Comisia pentru sănătate şi familie, prevederile menţionate se aplică furnizorilor cu care Casele de asigurări de sănătate judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente, cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, precum şi contracte de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice, care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2017 – 2022.

Comisia pentru sănătate şi familie a emis un raport favorabil al Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, acesta urmând să fie votat de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.”

Ți-ar putea plăcea