Calendarul concursului de intrare în rezidențiat. La ce dată va fi organizat examenul ?

Ministerul Sănătății a făcut publică data la care se va susține concursul de intrare în rezidențiat pe post și pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. 

Potrivit Ordinului publicat de Ministerul Sănătății, concursul de intrare în rezidențiat pe post și loc se va desfășura anul acesta pe data de 19 noiembrie. Actul normativ prevede și centrele universitare unde examenul se va susține. Este vorba despre București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara 

Candidații vor fi obligați să plătească și o tai de înscriere în valoare de 500 de lei. Sumele încasat vor deveni venituri la bugetul Ministerului Sănătății și vor fi utilizate pentru buna desfășurare a examenului. 

„Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materialele necesare susținerii concursului de rezidențiat.  Din sumele încasate o cotă de maximum 85% se va repartiza universităților de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat. Repartizarea sumelor între universități se va face proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în centrul universitar respectiv și nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat, însușită sub semnătură de rector” potrivit Ordinului Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial.

Anul trecut s-au înscris 10330 de candidați, însă după examen au rămas neocupate peste 600 de locuri. 

Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea