De ce se simt discriminați medicii de familie din România

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie au adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din  Senatul României cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum și a cabinetelor de medicina familiei prin excluderea de la eligibilitatea accesării programelor de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Într-un comunicat al Federației Naționale a patronatelor Medicilor de Familie din România se arată că “prin acest tip de discriminare se creează distorsiuni economice în piață din punct de vedere concurențial și se produc prejudicii grave de dezvoltare economică, cu nerespectarea art. 45 din Constituția României conform căruia ”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”

Reprezentanții celor două organisme mai spun că “Guvernul nu a pus în aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Chiar dacă demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major în economia națională reprezintă o premieră pentru Comisia parlamentară, ne manifestăm încrederea că se vor alătura și alte asociații patronale și alți membri ai Parlamentului pentru a identifica soluții legislative care vizează accesul liber la dezvoltare economică pentru toți operatorii economici români, precum și accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei și distribuitorii/comercianții de alimente”.

Comunicatul comun al Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie este disponibil AICI.

Tags: ,
Ți-ar putea plăcea