În atenția medicilor de familie. Plafonul veniturilor până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90% a fost majorat

Potrivit unei Hotărâri de Guvern, începând cu data de 01.09.2019 plafonul maxim până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90% a fost majorat de la 990 lei la 1139 lei.

Persoanele care beneficiază de “Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor din sublista B” sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1139 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului  de referinţă al medicamentelor pentru pensionari In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I. — Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii si indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Art. 11, — In cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ,venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună Inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se inlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”,  Art. 1, — Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 septembrie 2019.

Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea
De interes