Lista documentelor medicale a căror valabilitate nu va mai fi prelungită de 1 aprilie 2022

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță faptul că mai multe acte medicale, a căror valabilitate a fost prelungită de mai multe ori pe timpul stării de alertă, își vor pierde valabilitatea începând cu 1 aprilie 2022. În această situație, pacienții vor avea nevoie de noi evaluări din partea medicilor specialiști.

Iată lista completă a documentelor ce nu vor avea valabilitate prelungită, începând cu 1 aprilie 2022:

  • Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
  • Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
  • Recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu;
  • Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  • Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Tags: , ,

Ți-ar putea plăcea