Ministerul Muncii. Toți angajații trebuie să știe asta

Recomandări de la Ministerul Muncii, în criza generată de coronavirus. Ministerul Muncii recomandă 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă necesare din 11 martie, zi în care se suspendă cursurile în toate școlile din România, ceea ce poate genera necesitatea ca unul dintre părinţi să rămână acasă pentru supravegherea copilului minor. Pe de altă parte, ministerul de resort transmite recomandări în cazul în care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc. 

Prima măsură este stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

Cea de-a doua măsură vizeaza modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului sau prin acordul părţilor, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adiţional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente: faptul că salariatul lucrează de la domiciliu; perioada în care se aplică această măsură; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează. 

Cea de-a treia măsură este desfăşurarea activităţii prin telemuncă, în urma încheierii unui act adiţional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine salariatul presupune folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.  Actul adiţional va conţine următoarele: precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de munca organizat de angajator; locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi; condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă. În cazul instituirii, în condiţiile legii, a stării de carantină sau în caz de forţă majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept.

 „MMPS solicită angajatorilor, dar şi salariaţilor să dea dovadă de flexibilitate şi de deschidere în ceea ce priveşte stabilirea unor programe de lucru individualizate şi în vederea menţinerii unor relaţii de muncă normale şi corecte. MMPS apreciază că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea trebuie să se desfăşoare în condiţii normale, cu asigurarea tuturor condiţiilor de igienă şi de protecţie a salariaţilor. MMPS analizează şi posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situaţia în care lucrurile vor evolua în sens negativ”, se arată într-un comunicat de presă remis marți de Ministerul Muncii.

Tags: , ,

Ți-ar putea plăcea