Perioada pentru acordarea consultațiilor medicale la distanță a fost prelungită. Ce documente medicale își prelungesc valabilitatea

În perioada aprilie – iunie 2021, consultațiile la medicul de familie și la medicul specialist din ambulatoriu, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetele de servicii medicale, pot fi acordate în continuare şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare, anunță Casa Națională pentru Asigurări de Sănătate.

De asemenea, consultațiile medicale la distanță se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Totuși, o serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, nu mai sunt valabile începând de astăzi, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea de noi documente.

Este vorba despre:

 • biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
 • biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
 • recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
 • deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

CNAS mai transmite că, potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de valabilitate a documentelor de mai jos este următoarea:

 • Biletul de trimitere pentru specialități clinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Excepții:
  • Pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru specialități clinice recomandate de medicul de familie, care are evidențiat “management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.
 • Biletul de trimitere pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare are o valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii.
 • Biletul de trimitere pentru specialități paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepție:
  • Pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigații paraclinice este de până la 90 de zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice – examinări histopatologice și citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidențiat “management de caz”, are o valabilitate de 90 de  zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigații medicale paraclinice de înaltă performanță (RMN, CT, scintigrafie și angiografie) are valabilitate 90 de zile.

Mai multe detalii puteți găsi AICI.

Tags: , , , ,

Ți-ar putea plăcea