Spitalele vor fi obligate să afișeze categoria de acreditare primită de la ANMCS

Potrivit unui ordin al Președintelui Autorității  Naționale de Management al Calității în Sănătate aflat în dezbatere publică, spitalele din România care au fost evaluate și au fost încadrate în categorii de acreditare sunt obligate să informeze pacienții cu privire la categoria de acreditare primită de la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Însemnul ”ACREDITAT” trebuie afișat de către unitățile sanitare acreditate în al II -lea ciclu de acreditare.  (link: Vezi lista spitalelor)

Însemnul ”ÎN PROCES DE ACREDITARE” trebuie afișat de următoarele categorii de spitale :

  1. Unitățile sanitare înscrise în procesul de acreditare în al II -lea ciclu de acreditare, care nu au primit vizita de evaluare
  2. Unitățile sanitare care au primit vizita de evaluare, dar nu le-a fost emis raportul de acreditare
  3. Unitățile sanitare pentru care procesul de acreditare a fost prelungit.

Pentru spitalele care nu afișează unul dintre aceste însemne, nu există dovezi, în evidențele noastre, că se preocupă de asigurarea calității serviciilor medicale  și a siguranței pacientului.

Scopul acestor însemne este de a informa populația cu privire la nivelul calității serviciilor de sănătate oferite în cadrul unităților sanitare. Potrivit ordinului Președintelui ANMCS, aflat în dezbatere publică pe site-ul www.anmcs.gov.ro, secțiunea Transparență Decizională, spitalele vor fi obligate să afișeze unul dintre însemne, după caz, la intrările în incinta unităților sanitare. Plasarea lor va fi la loc vizibil, pe suport adecvat, la înălțimea cuprinsă între 150 cm și 200 cm, pentru a fi în raza vizuală a pacienților.

Însemnele trebuie afișate și în cazul unităților sanitare care au sedii secundare sau secții exterioare. Totodată, spitalele au obligatia afișării unuia dintre însemne, după caz, pe pagina web precum și pe toate documentele emise de unitățile sanitare acreditate.

Ți-ar putea plăcea