Guvernul a aprobat compensarea medicamentelor imunologice. Reacția medicilor din Parlamentul României

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat în ultima şedinţă introducerea medicamentelor imunologice pe lista celor compensate, altele decât cele incluse deja în programele de sănătate publică finanţate de minister şi de care beneficiază în prezent persoanele asigurate. Medic și deputat PSD, Florian Claudiu Neaga a avut un punct de vedere față de această decizie.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, contravaloarea acestor medicamente va fi suportată de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin intermediul Ministerului Sănătăţii. De asemenea, costul serviciului medical de administrare va fi suportat, în integralitate, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii alocat programelor naţionale de sănătate publică.

Noua ordonanţă care aduce modificări şi completări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi asupra Ordonanţelor nr. 65/2006 şi nr. 158/2005, prevede faptul că acordarea serviciilor medicale spitaliceşti, de recuperare, de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu, a consultaţiilor de urgenţă la domiciliu, a transportului sanitar neasistat pot fi efectuate şi de furnizorii autorizaţi înscrişi în procesul de acreditare. În acest context, ordonanţa instituie introducerea obligaţiei furnizorilor de servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice) de a utiliza cardul naţional de sănătate în procesul de acordare a serviciilor respective decontate de CNAS, însă cu excepţia serviciilor furnizate la distanţă.” susține deputatul Florian Claudiu Neaga.

De asemenea, pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice şi îşi desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toţi angajatorii, iar indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de fiecare angajator, numai pentru venitul realizat de asigurat la respectivul angajator.

Mai mult, ordonanţa prevede avizarea şi aprobarea viitorului contract cadru, precum şi a normelor sale de aplicare, până la data de 30 iunie, anul curent.

Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea