Pacienților ale căror boli nu pot fi tratate în sistemul public, le vor fi decontate tratamentele în spitalele private

“Pentru procedurile care nu se fac în spitalele publice din România, Ministerul Sănătății aprobă dosare pentru plecarea în străinătate a pacienților care au nevoie de aceste proceduri. Am considerat foarte util pentru pacienți precizarea unei excepții: dacă aceste proceduri se realizează în România, în sistemul privat, atunci aceste proceduri pot fi decontate pacienților care solicită”, a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea, la finalul ședinței de Guvern.

“Este o măsură despre care am vorbit încă din luna martie, iată că suntem la momentul la care am modificat Legea 95, legea sănătății, creând premisele rezolvării acestei probleme”, a declarat Sorina Pintea.
În mod concret, pacienții cu afecțiuni grave, pentru care nu pot fi asigurate servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pot beneficia de tratamente în străinătate sau asigurate de furnizorii privați de servicii medicale din România. Prin această reglementare se creează cadrul legal în vederea modificării Ordinului 50/2004, astfel încât tratamentele acordate în unități spitalicești din străinătate, precum și cele acordate de furnizorii privați de servicii medicale din România, să fie suportate din bugetul Ministerului Sănătății, anunță M.S.

“Criteriile de selectare a furnizorului de servicii medicale pentru pacienții care nu pot fi tratați în sistemul public de sănătate vor fi aceleași pentru furnizorii din străinătate și din țară. Pacienților cu afecțiuni extrem de grave care au nevoie de tratamente pe care nu le putem asigura în sistemul public de sănătate, trebuie să le acordăm șansa de a se putea trata și în România, nu doar în străinătate, dacă acest lucru este posibil. În primul rând, este important pentru că oferim pacientului acces la tratamente cu eliminarea unor costuri importante, cum ar fi cele cu transportul și cazarea în străinătate. De asemenea, putem vorbi și de asigurarea unui confort al comunicării în aceeași limbă în relația pacient-personal medical, comunicarea medic-pacient fiind foarte importantă în rezolvarea problemelor de sănătate. Nu în ultimul rând, putem vorbi și de o economisire a unor sume importante, ceea ce ne va permite să asigurăm accesul la tratamentele necesare pentru un număr cât mai mare de pacienți”, 
a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Măsura este prevăzută în Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

OUG prevede că “Prin excepție de la prevederile art. 1, pot fi finanțate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și serviciile medicale acordate de furnizorii privați de servicii medicale din România pentru pacienții cu afecțiuni deosebit de grave pentru care se impune trimiterea la tratament în străinătate”.

Ordinul 50/2004 prevede, în prezent, că “Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătății numai pentru afecțiunile care nu pot fi tratate în țară, pe baza unei documentații medicale întocmite de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.”

Ți-ar putea plăcea