Examenul pentru specializarea medicilor în terapie intensivă, ÎN LINIE DREAPTĂ! Când va avea loc și unde se va desfășura

Ministerul Sănătății a stabilit perioada în care va avea loc examenul pentru obținerea titlului de specialist în Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2020.

Acesta va avea loc în perioada 12 septembrie – 24 octombrie, iar candidații care au depus dosare de examen pentru concursul care trebuia să aibă loc în luna martie, amânat din cauza pandemiei, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea de toamnă.

La examen se pot prezenta medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2020 încheie stagiul de pregătire, medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare, medicii specialişti sau primari care s-au pregătit pentru a doua specialitate și care încheie stagiul de pregătire la sfârșitul anului, medicii care s-au specializat prin Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru acești candidați, dosarele pentru aprobarea derogărilor de vechime, transmise prin servicii poștale la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerul Sănătății, vor conține recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv a coordonatorului de pregătire în a doua specialitate, document care va avea semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate, antetul unității sanitare emitente, numărul și data de eliberate precum și ștampila rotundă a unității. Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă a unității”,  se arată în metodologia de concurs.

Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale din București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara .

Examenul va consta din proba scrisă, probele clinice și proba practică, conform prevederilor tematicii valabile. Prima probă de examen, cea scrisă, va avea loc sâmbătă, 12 septembrie 2020, în centrul universitar București. Aceasta va consta în două teste grilă, cu 120 de întrebări, cu răspunsuri multiple, la alegere. Probele clinice şi proba practică se vor susţine conform tematicii de examen. Acestea vor avea loc după promovarea probei scrise, în centrele universitare București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.

Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00. Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist în specialitatea Anestezie și terapie intensivă este 7,00. Nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

De asemenea, în perioada 23 septembrie – 24 octombrie va avea loc examenul pentru obținerea titlului de specialist și pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 31 decembrie 2020.

Mai multe informații despre examenele de specialitate pot fi găsite pe site-ul Ministerului Sănătății.

Tags: , , , , ,

Ți-ar putea plăcea