Dezbatere publică privind proiectul de dezvoltare a resurselor umane din sănătate, inițiat de Ministerul Sănătății

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030, precum și Planul de acțiune pentru implementarea acestuia, a fost publicat în transparență decizională.

Potrivit notei de fundamentare, Planul Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 este dezvoltat în armonie cu Strategia Națională de Sănătate 2022-2030 si corelat cu Strategia Globală privind Resursele Umane în Sănătate.

Cele mai importante principii care stau la baza acestui document, regăsite și în nota de fundamentare, sunt Motivarea personalului medical din punct de vedere financiar, profesional, social și educațional, promovarea colaborărilor internaționale în conformitate cu prioritățile naționale de dezvoltare a resurselor umane în sănătate sau distribuția echitabilă a resurselor umane în concordanță cu nevoile teritoriale.

Obiectivele generale ale acestui Plan strategic vizează optimizarea performanței, calității și impactului personalului sanitar prin politici publice , precum și alinierea investițiilor în formarea resurselor umane cu necesitățile actuale și de perspectivă ale populației și ale sistemului sanitar, ținând cont de dinamica pieței muncii și politicile publice ghidate pe educație.

Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea