Semnal de alarmă din partea Asociației Farmaciilor Independente. Riscă falimentul din cauza amenzilor nejustificate

Multe dintre farmaciile independente riscă să intre în faliment din cauza Ordonanţei nr. 9/2019 care prevede amenzi uriaşe legate de neimplementarea sau implementarea defectuoasă a serializării.

Serializarea reprezintă „marcarea” produselor medicamentoase cu anumite elemente de siguranță (coduri), care sunt emise de producători pe ambalajele produselor și verificate pe întreg lanțul de distribuție, astfel încât să se prevină introducerea pe piață a medicamentelor falsificate și protejarea sănătății pacientului. 

Deşi este un demers lăudabil, implementat la nivel european, în România aplicarea sa forţată poate lăsa pacienţii fără medicamentele necesare. 

Recent aprobată de către Guvern, Ordonanța nr. 9/2019 (pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii) prevede amenzi greu de suportat pentru farmacii privind implementarea serializării. 

Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) trage un semnal de alarmă privind riscul iminent de închidere sau intrare în faliment a farmaciilor

Farmaciile independente acuză probleme de implementare a serializării şi imposibilitatea de a implementa corect şi total acest demers din cauza următorilor factori: 

  • pentru înrolarea în sistem sunt stufoși și greoi, iar farmaciștii nu dispun de o linie de suport dedicată. Problemele legate de transmiterea de documente, intrarea pe numeroase platforme, generarea unor GLNuri, LUFuri, PTCuri, etc. ridică întrebări pe care farmaciştii nu au cui să le adreseze; 
  • a procesului de implementare care presupune, pe lângă condiţiile tehnice, şi aprobări ale mai multor organisme
  •  Este nevoie de numeroase modificări de soft, achiziționarea de licențe mai noi, precum și a unor scanere care să citească noile coduri imprimate pe ambalajul medicamentelor. 

Alte probleme ridicate de farmacişti sunt legate de: 

  • pentru anumite medicamente, caz în care farmacistul trebuie să ia decizia dacă eliberează tratamentul pacientului, cu riscul de a primi o amendă usturătoare care îi poate închide farmacia. Sau de a nu elibera acest tratament, iar pacientul rămâne fără medicamentele necesare. 

Farmaciile independente își doresc ca sănătatea populației să fie protejată, medicamentele să fie verificate astfel încât să se păstreze siguranța acestora, iar demersul serializării să fie unul cu adevărat funcțional.

„Într-un sistem de sănătate care ne dovedește în fiecare zi că lucrurile nu funcționează corespunzător, într-un sistem de asigurări sociale de sănătate al cărui platformă SIUI este aproape neutilizabilă, farmacistul încearcă încă să ia toate măsurile și să își respecte jurământul, astfel încât medicamentul necesar să ajungă la pacient, iar acesta să îl utilizeze în mod corespunzător. Din păcate platforma şi sistemele implicate generează erori (platformă SIUI care nu funcționează, blocare la scanare, etc) care duc la prelungirea timpului de aşteptare pentru pacient” a declarat farmacist Sânziana Mardale, președinte AFIE

OG nr. 9/2019 prevede sancționarea farmaciilor cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei (care, pentru multe dintre acestea, înseamnă 50% din cifra de afaceri, o sumă nejustificată din punct de vedere al gravității faptei) în cazul nerespectării verificării elementelor de siguranță ale ambalajelor medicamentelor, precum și neluarea măsurilor necesare atunci când este suspectată o falsificare. Mai mult, inspectorii ANMDMR, după caz, pot dispune măsuri complementare de confiscare și reținere a medicamentelor de uz uman sau a documentelor emise în legătură cu acestea, dacă este necesar, atunci când nu sunt respectate cerințele legale. 

„Este evident că procesul serializării nu este încă unul complet și funcțional, iar farmaciile comunitare  nu beneficiază de nici un ajutor în tot acest demers, din contră sunt solicitate sume importante pentru orice schimbare realizată. În contextul acesta, amenzile impuse de către statul român sunt extrem de disproporționate, pentru niște acțiuni greu de demonstrat și foarte subiective (verificarea de către farmacist a elementelor de siguranță, luarea de măsuri „de îndată” ce a fost suspectată o falsificare), în timp ce la nivel european statele membre trec încă printr-o perioadă de acomodare și testare, fără impunerea unor amenzi la acest moment.”, a completat Sânziana Mardale.

În data de 29 iulie 2019 a avut loc la Ministerului Sănătății dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în cadrul căreia toți cei prezenți și-au exprimat opinia potrivit căreia propunerile din cadrul proiectului de OG trebuie reanalizate în special cu privire la cuantumul amenzilor propuse și aplicarea acestora retroactiv. Reprezentanții ministerului au declarat că vor lua în considerare cele exprimate și chiar și-au manifestat îngrijorarea față de riscul închiderii farmaciilor comunitare, însă proiectul de OG a fost aprobat exact în forma făcută publică de minister la acea dată, fără a include nicio modificare privind sancționarea farmaciilor.

Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea